ANBI status


Stichting Pippi's Opvang heeft sinds 2022 een ANBI status. Dit betekent dat Pippi's Opvang voldoet aan strenge kwaliteitseisen. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Wanneer een instelling zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut, kan de Nederlandse belastingdienst een instelling aanmerken als ANBI. Voor ons als stichting heeft dit verschillende voordelen. Wij hoeven bijvoorbeeld geen erfbelasting of schenkbelasting over erfenissen of schenkingen, die Stichting Pippi's Opvang ontvangt, te betalen.

Ook voor u als donateur heeft onze ANBI status voordelen. Als u namelijk een donatie doet aan Pippi's Opvang, zijn deze giften en/of donaties onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de inkomsten- en/of winstbelasting in Nederland. 

Hier kunt u onze ANBI status controleren (zoek op "Stichting Pippi's Opvang").


Stichting Pippi's opvang is officieel ingeschreven in de Kamer van Koophandel, zowel in Nederland als op Curaçao.

 

Nederland:

Naam Stichting Pippi's Opvang
RSIN 864208765
KvK 87118637
Adres Waalweg 4, 3235LN Rockanje
E-mail info@pippisopvang.com
Website www.pippisopvang.com
Doelstelling De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 2 van de statuten*.
Statuten *
Beleidsplan **
Bestuur Tamara Nuijten (voorzitter) - Silvia Sechi (penningmeester) - Roos Ridder (secretaris)
Beloningsbeleid Alle leden, dus ook het bestuur, zijn vrijwilligers en ontvangen geen beloning voor hun inzet.
Financiële verantwoording ***
BTW nummer NL864208765B01

Curaçao:

Naam Stichting Pippi's Opvang
KvK 144096
Adres Juan Luis 87, Curaçao
E-mail info@pippisopvang.com
Website www.pippisopvang.com
Doelstelling De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 2 van de statuten*.
Statuten *
Beleidsplan **
Bestuur Tamara Nuijten (voorzitter) - Adrianus David Clemens Nuijten (penningmeester)
Beloningsbeleid Alle leden, dus ook het bestuur, zijn vrijwilligers en ontvangen geen beloning voor hun inzet.
Financiële verantwoording ***
OB nummer 102467237

*        Statuten
**      Beleidsplan
***    Jaarrapporten